Mobiele surveillance

Onder mobiele surveillance verstaan we de beveiligingswerkzaamheden waarbij een surveillant met een auto controlerondes doet in een regio of op locatie (bijvoorbeeld een industrieterrein) bij verschillende objecten zoals kantoorpanden, bouwplaatsen, technische installaties, zorginstellingen etc.  Daarnaast worden er binnen en buiten controles uitvoert. De auto waarmee de surveillant zich verplaatst is voorzien van de nodige communicatieapparatuur en wanneer nodig kan de surveillant ook de hulpdiensten inschakelen.

Mobiele surveillance kan ook op afroep plaatsvinden. Bijvoorbeeld door een centralist die op de meldkamer van een beveiligingsbedrijf zit en via videobewaking een object in de gaten houdt, en na het constateren van een onregelmatigheid de dichtstbijzijnde surveillant langs stuurt.

Onder de dienstverlening valt meer dan alleen het controleren en observeren. Ook het openen en sluiten van locaties behoort tot de standaardwerkzaamheden, en ook alarmopvolging hoort er zeker bij. Daarnaast is er in sommige gevallen extra dienstverlening op maat nodig. 

Beveiligingsorganisaties die mobiele surveillances uitvoeren spreken altijd een protocol af met de klant/opdrachtgever. Daarin wordt opgenomen welke actie bij welke gebeurtenis ondernomen moet worden, en wie de belangrijkste contactpersoon is. De controles worden niet op vaste tijden uitgevoerd, maar juist afwisselend. Ook afspraken over begin- en eindtijden zijn opgenomen in het protocol.