Persoonsbeveiliging

Een lijfwacht (vaak ook bodyguard, officieel persoonsbeveiliger) is een persoon die de beveiliging verzorgt van een andere persoon. Zijn of haar belangrijkste taak is het beschermen van die andere persoon, meestal een beroemd of belangrijk iemand zoals een politicus of popster bijvoorbeeld. Een lijfwacht kan een dergelijk persoon beschermen tegen ontvoering, moord of andere gevaren.

Persoonsbeveiliging dient ertoe om gewelddadige aanvallen op dergelijke belangrijke personen effectief te bestrijden door deze te voorkomen, te verhinderen of doeltreffend tegen te gaan met alle menskracht die daarvoor nodig is en met alle middelen die wettelijk geoorloofd zijn.

Dergelijke persoonsbeveiliging wordt uitgevoerd door zowel de overheid, zoals in Nederland door de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), als door particuliere beveiligingsorganisaties.