Zorgbeveiliging

 Sinds enige tijd is er meer vraag bij zorgorganisaties naar zogeheten zorgbeveiligers, die ter ondersteuning dienen van het eigen personeel. Dit zodat men meer aandacht kan geven aan de cliënten in de organisatie.  Hierin zijn de zorgbeveiligers een belangrijke schakel om de veiligheid in de organisatie voor personeel/bezoekers/cliënten te waarborgen middels herkennen en minimaliseren van de risico’s

Een organisatie die zorg verleend aan diverse doelgroepen komen vele verschillende doelgroepen samen. Dit varieert van het onderdak bieden aan mensen die geen andere plek in de samenleving hebben (dag- en nachtopvang) of psychiatrische aandoeningen (GGZ) of ouderen (zorgcentrum) of zieken en gewonden (ziekenhuis)

Vanwege de verschillende doelgroepen is het mogelijk dat men in aanraking komt met erge emoties zoals agressie, onbegrip, psychoses, onmacht en verdriet. Hierdoor is de zorgorganisatie dus vatbaar voor veiligheidsrisico’s en is het voor personeel/bezoekers maar ook de cliënten van groot belang dat dit tot een minimum word gereduceert.

Hierin kan Security 2 All u van dienst zijn op de volgende onderdelen:

*Veiligheid voor uw personeel, bezoekers en uw cliënten.
*Meer kans op aandacht naar uw cliënten door personeel en indien ook door de zorgbeveiliging (bijzit op afdeling bijvoorbeeld)
*Verzorgen voor de veiligheid en het minimaliseren van gevaar of emoties in de organisatie
*Het beveiligen van het object intern en extern
*Verzorgen van BHV, EHBO en Zorgverlenende taken in de organisatie.
*Nauwe samenwerking met het personeel van de organisatie.

Heeft u vragen over zorgbeveiliging, neem dan contact op en laat u informeren over de mogelijkheden!